Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Den otevřených dveří v Salvii

Den otevřených dveří v Salvii

6. 5. 2022

Středisko sociálních služeb Salvia je jedním z poskytovatelů sociálních služeb na území Svitav, který se snaží zlepšit kvalitu života svých klientů. A to díky pestré nabídce služeb, mezi které patří:

Osobní asistence
Zhruba 70 osobních asistentek a asistentů se stará o osoby se zdravotním postižením, seniory či osoby chronicky nemocné. Asistenti dochází ke klientům domů podle předem domluveného harmonogramu, zajišťují jim péči a pomáhají v běžných denních činnostech. „Vždy se snažíme o co největší zapojení klientů. Třeba při vaření oběda mohou chystat nebo míchat ingredience, ti fyzicky zdatnější si mohou v doprovodu asistenta zajít nakoupit. Vše směřujeme k co největší samostatnosti, které je možné u konkrétního člověka dosáhnout,“ uvedla příklad vedoucí Salvie Ludmila Benešová. V loňském roce pomáhali asistenti 140 klientům, z toho 47 dětem. „U klientů bývají asistenti převážně na osm hodin. Jsme ale schopni postarat se o ně v rozmezí od jedné do 24 hodin denně,“ doplnila Benešová. Osobní asistence je dlouhodobou službou, neposkytuje se tedy např. na týdenní hlídání. Klienti mívají zpravidla svého asistenta, který k nim ještě před uzavřením smlouvy dochází. Díky tomu obě strany zjistí, zda pro ně bude spolupráce příjemná. 

Přeprava po Svitavách
Už jste potkali na ulici Taxíka Maxíka nebo „Globus“ auto bez bariér? A víte, k čemu slouží? Senioři, lidé se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním či lidé s dočasně zhoršenou pohyblivostí (např. po úrazu) ho mohou využít k přepravě po Svitavách, případně i na delší cestu mimo město (k doktorovi apod.). O přepravu se starají dva řidiči, kterým stačí zavolat před plánovanou cestou, ideálně 1-2 dny předem. Za jednu jízdu po Svitavách (tzn. od nástupu po výstup) se platí, v případě jízdy v čase od 6:00 od 15:00 hodin, 30 korun. Pokud budete chtít svést od 15:00 do 18:00, cena jedné jízdy se zvyšuje na 40 korun. „Téměř v 80 procentech případů využívají klienti tuto službu k dopravě k lékaři. Dále když potřebují na úřad nebo nákup. Ale objednávají si ji i pro cestu ke kadeřníkovi nebo na zahradu.

Nákupní kolečko
Někdy je potřeba nakoupit různé produkty v různých obchodech a třeba pro seniory může být poté náročné donést takto těžký nákup pěšky domů. Proto Salvia vymyslela službu „nákupní kolečko“. Do něj jsou zahrnuty obě prodejny Albert, Kaufland, Lidl, Penny a UNI HOBBY. „Klienta v předem dohodnutém čase vyzvedne řidič a odveze ho do vybraného obchodu. Po nákupu mu klient zavolá a nechá se podle svého přání zavést do dalšího obchodu. Takto může klient objet klidně všechny uvedené obchodní domy,“ vysvětlila Benešová. Jízdné se platí pouze za cestu do prvního obchodu a cestu domů, vyjde tedy na 60 korun. Popojíždění mezi obchody se nehradí. Nákupní kolečko ale musí být realizováno ve všední den v čase od 7:00 do 14:00 hodin.  
Oba druhy dopravy je nutné objednat ve všední dny v čase od 8:00 od 14:00 hodin na telefonním čísle 730 844 717 a slouží pouze pro osoby uvedené výše. Na reálných nákladech za dopravu se spolupodílí město.

Odborné sociální poradenství
Cílem je umožnit seniorům, osobám se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a jejich rodinným příslušníkům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, tuto situaci s odbornou pomocí vyřešit, a to pokud možno samostatně. Jedná se např. o pomoc s vyřízením žádosti o příspěvky (na péči, na mobilitu, na bydlení atd.), radu s výběrem vhodné sociální služby či školy pro dítě se zdravotním postižením.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Senioři a osoby se zdravotním postižením si mohou v Salvii také zapůjčit řadu kompenzačních pomůcek, jako je chodítko, invalidní vozík, francouzské hole či sedačka do vany.

Salvia také pořádá pro asistentky akreditovaná školení nebo společně s městem vánoční setkání osamělých seniorů. Více informací se můžete dozvědět na Dni otevřených dveří, který se koná v úterý 10. května od 9 do 14 hodin ve 4. patře Fabriky. Případně na webových stránkách www.salvia.cz. Telefonní kontakty: 461 535 324, 461 542 587, 461 723 728. 

 

Kateřina Kotasová