Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Čeká nás lampionový průvod

Čeká nás lampionový průvod

10. 11. 2022

Každý rok se na svátek sv. Martina sejdou lidé s lampiony a jinými světélky v horní části náměstí Míru, aby si připomněli život tohoto světce a vydali se za šíření světla v průvodu do parku Jana Palacha.

O sv. Martinovi
Martin se narodil ve 4. století v římské provincii jako syn vysloužilého římského vojáka. Většinu svého mládí prožil v severoitalské Pavii, kde se také seznámil s křesťanstvím, které ho velmi zaujalo. Otec si přál, aby kráčel v jeho stopách, a tak byl i přes své jiné zájmy, zejména v poustevnickém životě, proti své vůli v 15 letech odveden do armády, ve které se díky své spolehlivosti dostal až k císařským gardistům. Martin žil podle své víry, tedy skromně a pokorně, i během let v armádě. O tom svědčí také symbolický čin, díky kterému se stal tak známým. 
Legenda praví, že při návratu do vojenského tábora ho jednoho velmi mrazivého večera v roce 335 oslovil polooděný žebrák a prosil o almužnu. Martin u sebe ale neměl ani peníze, ani jídlo. Napadla ho tedy spásná myšlenka – vzít svůj velký důstojnický plášť a rozdělit ho svým mečem napůl. Oddělenou polovinu pak hodil žebrákovi třesoucímu se zimou, aby se zahřál. Legenda dále praví, že Martin spatřil příští noc Ježíše, který byl oděn půlkou pláště a slyšel, jak Ježíš andělům říká: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu.“ Po těchto událostech se dal Martin pokřtít a brzy nato z armády odešel. Právě scéna dělení pláště patřila po celá staletí k nejznámějším a nejoblíbenějším světeckým motivům umělců.

Martin se dožil 80 let a zemřel při pastorační návštěvě v Candes 8. listopadu 397. Po řece Loire bylo jeho tělo přepraveno do Tours a 11. listopadu, za mimořádně velké účasti lidu, uloženo podle jeho přání – do prostého hrobu mezi věřícími. O jeho oblibě svědčí mu zasvěcených zhruba 5 000 kostelů a kaplí po celém světě.

 

Svatomartinská husa aneb proč husy na sv. Martina končí na pekáči
Další z legend praví, že když po smrti biskupa Tours v roce 371 chtěli Martina zvolit jeho nástupcem, schoval se do hejna hus. Ty ho však svým hlasitým kejháním vyzradily, on byl manifestačně zvolen biskupem, a tak „za trest“ končí husy na svátek sv. Martina na pekáči a patří k tradičním svatomartinských pokrmů.

 

Dnes je svátek svatého Martina spjatý s lidovou pranostikou o příjezdu Martina na bílém koni. Naši předci totiž v tento den počítali s tím, že zasněží. Letos to sice na sníh nevypadá, i tak si ale můžete s námi přijít připomenout světlo, které Martin svým dobrem zažehl a které nám mám posvítit do všech koutků naší duše a vše kolem prosvítit.

Tradiční svatomartinský průvod začne v 17 hodin na horním konci náměstí Míru, kde společně vyčkáme na příchod Martina. Poté se společně vydáme v doprovodu všech světlonošů do parku Jana Palacha, kde na nás dýchne kouzelná večerní atmosféra plná barevných světel a lampiónů. Chybět nebudou stánky s občerstvením včetně svatomartinských rohlíčků, o které se nezapomeňte podělit. Program si připravilo Středisko volného času Tramtáryje.
Všichni jste srdečně zváni! Nezapomeňte doma lampiony :)

Kateřina Kotasová