Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Budování kruhového objezdu u Koclířova

Budování kruhového objezdu u Koclířova

11. 4. 2024

ŘSD zahájilo tento týden další pokračování opravy silnice I/35 v úseku Gajer – Hřebeč.

Silnice se, od křižovatky směrem na Koclířov po nově zbudovaný kruhový objezd u obchvatu, dočká nejen nového asfaltového povrchu. Dojde zároveň k dočasné přestavbě stávající průsečné křižovatky ve směru na Koclířov na křižovatku okružní, ze stavebnicového sytému typu „LEGO“ (obdobná jako se nachází u výjezdu z Lačnova). Navržená úprava by měla napomoci zpomalit dopravu a zvýšit bezpečnost průjezdu těmito místy.

Objízdná trasa využívá nově zbudovaný obchvat Svitav. Dopravy ve městě by se tak neměla výrazněji dotýkat.

Zhotovitelem opravy silnice I/35 je sdružení firem Eurovia CZ, MSilnice a Mados, které realizuje stavbu za smluvní cenu 133,79 milionů korun. Práce by měly být hotové do 19. května.

Kateřina Kotasová