Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Aktuální stav vody na rybníku Rosnička

Aktuální stav vody na rybníku Rosnička

20. 5. 2020

I v letošním roce budou probíhat práce na zlepšení kvality vody v rybníku Rosnička. Již počátkem roku proběhla úprava pobřežní vegetace a s nástupem jara byla péče věnována vodním rostlinám na plovoucích ostrůvcích. V průběhu května bylo obnoveno provzdušňování vody rybníka na rozhraní voda/sediment společně a následně proběhne aplikace probiotických bakterií. Toto opatření umožní metabolizování sedimentů. Z mineralizovaných sedimentů totiž nemohou sinice využívat fosfor, což potlačuje jejich rozvoj. Sekundárním přínosem tohoto procesu by mělo být i postupné snižování mocnosti sedimentů.

Na podzim loňského roku si rybník Rosnička si oblíbily labutě, které se zde vyskytovaly v počtu na osmdesát jedinců. Jejich přítomnost byla sice vděčným cílem pro pozorování návštěvníků rybníka, ale radost nepřinesla těm, kteří usilují o odpovídající kvalitu vody. Kromě trusu, který labutě produkují je problémem jejich krmení. Návštěvníci rybníka totiž ke krmení používají především rohlíky a chleba, které však labutím škodí. Počátkem měsíce května zde byl dokonce zaznamenán úhyn labutě, právě vzhledem k nevhodné skladbě potravy. Lepší je labutě nekrmit vůbec, na rybníku totiž mají dostatečné množství vhodné rostlinné potravy. Zahnilé zbytky pečiva a dalších potravin však škodí i kvalitě vody.

Od návštěvníků rybníka jsme v průběhu dubna a května zaznamenaly připomínky k zápachu vody a rozmnožení řas. V jarních měsících byla upuštěna odkalovací nádrž nad Rosničkou, která bude letošním roce ošetřena tzv. letněním, kdy dojde po vyschnutí sedimentu k jeho částečnému vytěžení. K zápachu dochází právě při přístupu vzduchu k sedimentu.

Na rybníku pak byl zaznamenán růst zelené řasy šroubatky. Tato řasa je bioindikátorem, který potvrzuje, že ve vodě nejsou toxické látky, ale je v ní dostatek živin. Proto se díky příhodným podmínkám hodně rozrostla, až se nám to přestává líbit. Jelikož brzy začne masivní hnilobný proces, který kvalitu vody nijak nezlepší, přistupujeme k jejímu odstranění z hladiny.

 

Toto odstranění zahájíme zítra, tedy ve čtvrtek 21. května v 8:00 hodin ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem, Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Svitavy, společností SPORTES a klienty svitavské Šance. Pokud chcete přiložit ruku k dílu, jste srdečně vítáni. Stačí si vzít vlastní hrábě či vidle, kterými bude řasa lovena na břeh a následně odvážena na kompostárnu.

Kvalitu vody v Rosničce znovu ovlivní zejména počasí, a to zejména průběh srážek v letním období. Naštěstí nám pomohl letošní deštivý průběh měsíce května, díky čemuž došlo k naplnění rybníka na úroveň normální hladiny. Kvalita rybníku Rosnička je pro nás důležitá, proto jí věnujeme velkou pozornost a snažíme se ve spolupráci s odborníky ji řešit. Děkujeme za pochopení a případnou pomoc.

Jiří Johanides