Úvod » O městě » Aktuálně » Doprava aktuálně » Silnice I/43 - Výstavba obchvatu: Hradec nad Svitavou – Lačnov

Silnice I/43 - Výstavba obchvatu: Hradec nad Svitavou – Lačnov

21. 04. 2022

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA NA SILNICI I/43 od 9. 5. do 18. 9. 2022

Z důvodu provádění stavebních prací souvisejících s realizací stavby „I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov“ bude od pondělí 9. 5. 2022 (8:00 hod.) do 18. 9. 2022 (18:00 hod.) uzavřen jeden jízdní pruh na silnici I. třídy č. 43. A to v úseku před a za křižovatkou se silnicí II. třídy č. 366 a se silnicí III. třídy č. 366 25 (u Autobazaru Zavadilka) v celkové délce 120 metrů. 
Vozidla zde budou projíždět kyvadlově. Silniční provoz bude řízen proškolenými pracovníky, nebo mobilním světelným signalizačním zařízením.

 

 

 

 

 

 

 

UZAVÍRKA ČÁSTI ULICE OLOMOUCKÁ DO 18. 9. 2022

Od středy 20. dubna do neděle 18. září 2022 dojde k úplné uzavírce místní komunikace ul. Olomoucká ve Svitavách od křižovatky s ulicí Průmyslovou po výjezd na silnici I/34.
Objízdná trasa nebude stanovena. Po dobu trvání stavby bude zajištěna možnost průjezdu vozidel IZS, Policie ČR a místních občanů.

 

 

 

 

 

 

 

ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA I/35

Do neděle 18. září bude z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu také dočasné upraveno dopravní značení na I/35, kde bude docházet k vjezdu a výjezdu vozidel stavby.