Úvod » O městě » Aktuálně » Doprava aktuálně » Silnice I/43 - Výstavba obchvatu: Hradec nad Svitavou – Lačnov

Silnice I/43 - Výstavba obchvatu: Hradec nad Svitavou – Lačnov

4. 7. 2022

UZAVÍRKA SILNICE I/43 V ÚSEKU ZE SVITAV K ZAVADILCE OD 15. 7. DO 30. 11.

Z důvodu výstavby přeložky silnice I/43 (obchvatu Svitav), a to zejména v místech, kde dochází ke křížení přeložky s vedeními stávajících komunikací, budou od 15. července do 30. listopadu 2022 probíhat práce za úplné uzavírky provozu na silnici I/43 (v úseku zhruba 1 kilometr od výjezdu ze Svitav směrem na Brno až po křižovatku u „Zavadilky“). Na křižovatce ve Vendolí dojde ke změně přednosti v jízdě!

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t:
Obousměrně vedena po silnici III/3665 a po silnici III/36625 přes obec Hradec nad Svitavou.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t:
Obousměrně vedena po III/36625 přes obec Hradec nad Svitavou a obec Vendolí a dále po silnici I/34 do města Svitavy.

 

 

21. 04. 2022

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA NA SILNICI I/43 od 9. 5. do 18. 9. 2022

Z důvodu provádění stavebních prací souvisejících s realizací stavby „I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov“ bude od pondělí 9. 5. 2022 (8:00 hod.) do 18. 9. 2022 (18:00 hod.) uzavřen jeden jízdní pruh na silnici I. třídy č. 43. A to v úseku před a za křižovatkou se silnicí II. třídy č. 366 a se silnicí III. třídy č. 366 25 (u Autobazaru Zavadilka) v celkové délce 120 metrů. 
Vozidla zde budou projíždět kyvadlově. Silniční provoz bude řízen proškolenými pracovníky, nebo mobilním světelným signalizačním zařízením.

 

 

 

 

 

 

 

UZAVÍRKA ČÁSTI ULICE OLOMOUCKÁ DO 18. 9. 2022

Od středy 20. dubna do neděle 18. září 2022 dojde k úplné uzavírce místní komunikace ul. Olomoucká ve Svitavách od křižovatky s ulicí Průmyslovou po výjezd na silnici I/34.
Objízdná trasa nebude stanovena. Po dobu trvání stavby bude zajištěna možnost průjezdu vozidel IZS, Policie ČR a místních občanů.

 

 

 

 

 

 

 

ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA I/35

Do neděle 18. září bude z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu také dočasné upraveno dopravní značení na I/35, kde bude docházet k vjezdu a výjezdu vozidel stavby.