Úvod » O městě » Aktuálně » Doprava aktuálně » Dopravní omezení ve Svitavách

Dopravní omezení ve Svitavách

3. 4. - 17. 4. 2023

ČÁSTEČNÉ UZAVŘENÍ ULICE MILADY HORÁKOVÉ

Od pondělí 3. do pondělí 17. dubna bude z důvodu rekonstrukce STL plynovodu uzavřen cca 200m úsek v ulici Milady Horákové, a to od křižovatky s ulicí Tyrše a Fügnera směrem k bazénu.

V tuto dobu nebude průjezd vozidel tímto úsekem možný.

 

17. 4. - 28. 5. 2023

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA SILNICE I/43 VE SVITAVÁCH 

V rámci realizace stavby I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov dojde od 17. dubna do 28. května 2023 k částečné uzavírce na silnici I/43 (ul. Kapitána Jaroše) z důvodu realizace dešťové kanalizace v prostoru křižovatky silnice I/43 s MK, ul. Dukelská – směrem k ul. Údolní.  
Provoz bude sveden na provizorní komunikaci vybudovanou ze štěrkového lože a panelů a bude kyvadlový. V době pracovních činností bude kyvadlový provoz řízen pracovníky stavby. V době pracovního volna a klidu, bude provoz řízen SSZ.

 

20. 6. -  14. 10. 2022

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V ULICI TYRŠE A FÜGNERA

V letošním roce bude pokračovat rekonstrukce sítí v části ulice Tyrše a Fügnera, v rámci které bude zhotovena nová splašková a dešťová kanalizace a také nový 111 metrů dlouhý vodovodní řad.

Kvůli prováděným pracím bude znemožněn průjezd ulicí Tyrše a Fügnera a ulicí Hrnčířská.

Objízdná trasa není stanovena a pro přepravu je možné využít místních komunikací.

Přechodná uzavírka je naplánována od pondělí 20. června do pátku 14. října.

Děkujeme za trpělivost a pochopení.