Úvod » Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Adresa – místo dislokace: Svitavy, Lány, Požární 187/2
Velitel: Petr Lédl, tel.: 721 851 194
e-mail: hasici@svitavy.cz
Internetové stránky: http://www.jsdh.svitavy.cz

Zřizovací listina