Úvod » Havárie vodovodu na ul. Pivovarská

Havárie vodovodu na ul. Pivovarská

Druh zakázky: Zakázka malého rozsahu
Výzva k podání nabídky: Výzva (pdf)
veřejné zakázka byla zadána mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek
Složení komise pro otevírání obálek: Ing. Marek Antoš
Ing. Milan Oblouk
Ing. Václav Košňar
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Marek Antoš
Ing. Milan Oblouk
Ing. Václav Košňar
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: 15. 4. 2019
Informace o námitkách: Námitky nebyly podány
Datum podpisu smlouvy: 23. 4. 2019
Organizace zajišťující zakázku: Odbor životního prostředí