Úvod » Havárie kanalizace na ul. Poličská

Havárie kanalizace na ul. Poličská

Druh zakázky: Zakázka malého rozsahu - veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek
Rozhodnutí zadavatele: 15. 04. 2019
Datum podpisu smlouvy: 16. 04. 2019
Organizace zajišťující zakázku: Odbor životního prostředí