Úvod » Havárie dešťové a splaškové kanalizace, včetně vyvolané přeložky vodovodu ul. Tyrše a Fügnera, Svitavy

Havárie dešťové a splaškové kanalizace, včetně vyvolané přeložky vodovodu ul. Tyrše a Fügnera, Svitavy

Druh zakázky: Zakázka malého rozsahu
Výzva k podání nabídky: (výzva): Výzva (pdf)
veřejné zakázka byla zadána mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek
Složení komise pro otevírání obálek: Pavel Čížek
Ing. Marek Antoš
Ing. Václav Košňar
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Pavel Čížek
Ing. Marek Antoš
Ing. Václav Košňar
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: 11. 09. 2019
Informace o námitkách: námitky nebyly podány
Datum podpisu smlouvy: 12. 09. 2019
Organizace zajišťující zakázku: Odbor životního prostředí