Úvod » Dodávka 2 ks serverů pro technologické centrum ORP

Dodávka 2 ks serverů pro technologické centrum ORP

Druh zakázky: Malého rozsahu
Výzva k podání nabídky: Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Ing. Libor Dynka
Martin Flígl
Ing. Zdeněk Ryšánek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek: Roman Poláček
Ing. Libor Dynka
Ing. Zdeněk Ryšánek
Tomáš Popelka
Ing. Miroslav Ovad
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: Usnesení rady města ze dne 9. 8. 2021
Informace o námitkách: Námitky nebyly podány
Datum podpisu smlouvy: 12. 8. 2021
Organizace zajišťující zakázku: Odbor kancelář starosty a tajemníka (OKST)