Úvod » ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA SVITAVY

ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA SVITAVY

Tomáš Garrigue Masaryk
Prezident československé republiky, jmenován na zasedání městské rady a zastupitelstva 7. 3. 1935 u příležitosti 85. narozenin

Dr. Karl Heinold Udynski
Bývalý místodržící Moravy, ministr vnitra – jmenován 30. 12. 1912 za zásluhy o vybudování městského vodovodu

P. Msgre W. Plhak 
Velekněz a městský farář, jmenován 3. 4. 1908 při příležitosti 25. výročí jmenování svitavským farářem

Dr. Viktor Deutsch
Bývalý ministerský rada ministerstva zemědělství. Jmenován 30. 12. 1912 za zásluhy o výstavbu městského vodovodu

Carl Lick
Dlouholetý starosta Svitav a vrchní ředitel spořitelny, jmenován u příležitosti 75. narozenin

Carl Schuster
Dlouholetý starosta města a vrchní ředitel spořitelny, jmenován u příležitosti vybudování městského vodovodu

Johann Budig
Dlouholetá starosta, velkopodnikatel a stavitel městské elektrárny, jmenován u příležitosti 70. narozenin

MUDr. Anton Lichtneckert
Lékař a filantrop, jmenován u příležitosti zřízení nemocnice.

Oswald Ottendorfer
Vlastník a šéfredaktor listu New Yorker Staats-Zeitung, senátor v New Yorku, jako vděk za prostředky věnované na stavbu nemocnice a sirotčince

P. Anton Kuhn
Svitavský děkan a farář, jmenován u příležitosti 50. výročí kněžského svěcení.

Josef Holaschke
Okresní soudce, za záslužné činy pro obec

Baron Weber von Ebenhof
Místodržitel, jmenován za zásluhy o zřízení tabákové továrny ve Svitavách

Dr. Josef Krückl
Generální ředitel, jmenován za zásluhy o zřízení tabákové továrny ve Svitavách

Ignatz rytíř von Zatul
Vrchní stavební rada, jmenován za zásluhy o zřízení tabákové továrny ve Svitavách

Karl rytíř von Felkl
Vrchní finanční rada, jmenován za zásluhy o zřízení tabákové továrny ve Svitavách

Dr. Karl Jiskra
Politik, jmenován za zásluhy poslance říšské rady

Adolf rytíř von Kaschenreuther
Přednosta politického okresu 

Vinzenz Prousek
Zemský školní rada, jmenován za zásluhy o zřízení hlavní školy ve Svitavách

Generál Joachim von Withöft, nadporučík Machalik a major Platze
Představitelé wehrmachtu a policie při okupaci Svitav v roce 1938

Konrad Henlein
Nacistický politik, jmenován 8. 5. 1939 za organizaci a podporu nacistické ideologie  

Generálmajor Max Felzmann
Důstojník wehrmachtu, svitavský rodák, jmenován roku 1943

Dr. Edvard Beneš
Prezident RČS, jmenován roku 1946

Bohumil Laušmann
Ministr průmyslu, jmenován 1946

Klement Gottwald
Prezident republiky, jmenován roku 1948

Dr. Zdeněk Nejedlý
Literární a hudební historik, politik, jmenován 1948

Michail Grigorjevič Černopisskij
První vojenský velitel města květen 1945

Drahomíra Šustrová
Pedagožka, amatérská historička, jmenována v roce 2003 za celoživotní přínos k historii města

Mgr. Jiří Brýdl
Pedagog, starosta města a senátor. Jmenován v roce 2016 za rozvoj města po roce 1990