Úvod » Centrum podpory projektů

Centrum podpory projektů

Organizační složka

Mgr. Veronika Košťálová 
tel: 461 550 430 
e-mail: veronika.kostalova@svitavy.cz 

 

Sídlo organizační složky

T. G. Masaryka 40/25
Svitavy 568 02

 

Popis činnosti

Hlavním úkolem CPP je zabezpečit funkci projektové kanceláře pro město Svitavy a jím zřízené a založené organizace, soustřeďovat všechny informace k jednotlivým projektům, poskytovat metodickou pomoc při administraci projektů a garantovat jednotný systém uložení dat i jejich archivaci. Systém řízení projektů odpovídá mezinárodním standardům v oblasti projektového řízení.