Úvod » Centrum podpory projektů

Centrum podpory projektů

Vedoucí organizační složky

Ing. Jiří Škrabal
tel: 461 550 430
e-mail: jiri.skrabal@svitavy.cz

 

Sídlo organizační složky

T. G. Masaryka 40/25
Svitavy 568 02

 

Popis činnosti

Hlavním úkolem CPP je zabezpečit funkci projektové kanceláře pro město Svitavy a jím zřízené a založené organizace, soustřeďovat všechny informace k jednotlivým projektům, poskytovat metodickou pomoc při administraci projektů a garantovat jednotný systém uložení dat i jejich archivaci. Systém řízení projektů odpovídá mezinárodním standardům v oblasti projektového řízení.