Úřední deska

Ostatní

   • Exekutorský úřad Svitavy
   - USNESENÍ
Vyvěšeno od: 2015-11-24 
usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška) proti povinnému RNDr. Martin Trávníček Ph.D., bytem Dětřichov 59
Dokument: pdf (223.51 Kb)   
   • Úřad pro zastupování státu ve vecech majetkových
   - výzva
Vyvěšeno od: 2015-12-02 
Vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví
Dokument: pdf (473.6 Kb)   
   • Úřad pro zastupování státu ve vecech majetkových
   - příloha č. 1 k výzvě
Vyvěšeno od: 2015-12-02 
Seznam vlastníků a nemovitostí
Dokument: pdf (236.39 Kb)   
   • Úřad pro zastupování státu ve vecech majetkových
   - seznam nemovitostí s nedostat. ident. vlastníkem
Vyvěšeno od: 2016-03-07 
seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - čtvrtletní aktualizace
Dokument: pdf (235.84 Kb)   
   • Finanční úřad pro Pardubický kraj
   - veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2016-04-22 
veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
Dokument: pdf (73.39 Kb)   
   • Finanční úřad pro Pardubický kraj
   - veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2016-04-22 
veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016
Dokument: pdf (68.67 Kb)   
   • Exekutorský úřad Praha
   - Dražební vyhláška
Vyvěšeno od: 2016-08-24 
elektronická dražba 26.10.2016 ve 12:30 hodin.
Dokument: pdf (105.48 Kb)   
   • Úřad pro zastupování státu ve vecech majetkových
   - výzva
Vyvěšeno od: 2016-09-15 
aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Dokument: lsx (9.72 Kb)   
   • Obec Dětřichov
   - Výsledky voleb
Vyvěšeno od: 2016-10-10 
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje konané dne: 7.10.- 8.10.2016
Dokument: pdf (298.22 Kb)   
   • Úřad pro zastupování státu ve vecech majetkových
   - aktualizovaný seznam
Vyvěšeno od: 2017-09-06 
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Dokument: lsx (9.58 Kb)   
   • Úřad pro zastupování státu ve vecech majetkových
   - oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Vyvěšeno od: 2017-09-26 
Výběrové řízení č. HSY/013/2017 s následnou aukcí
Dokument: pdf (226.88 Kb)   
   • Mikroregion Svitavsko
   - závěrečný účet 2016 - Mikroregionu
Vyvěšeno od: 2017-10-09 
závěrečný účet Mikroregionu
Dokument: pdf (182.42 Kb)   
   • Mikroregion Svitavsko
   - rozpočet 2017 - Mikroregionu
Vyvěšeno od: 2017-10-09 
Rozpočet Mikroregionu
Dokument: pdf (356.43 Kb)   
   • obecní úřad Dětřichov
   - Výsledky voleb
Vyvěšeno od: 2017-10-23 
Výsledky voleb dne 20. a 21.10.2017 do Poslanecké sněmovny PČR
Dokument: pdf (165.14 Kb)   
   • Městský úřad Svitavy
   - věřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2017-10-27 
projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Dětřichov
Dokument: pdf (139.61 Kb)   
   • Mikroregion Svitavsko
   - Oznámení o zveřejnění
Vyvěšeno od: 2017-12-11 
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018
Dokument: pdf (190.96 Kb)   
   • Státní pozemkový úřad
   - Nabídka pozemků k pronáj.
Vyvěšeno od: 2018-02-07 
Pozemek 1721/1
Dokument: pdf (10.87 Kb)   
   • Úřad pro zastupování státu ve vecech majetkových
   - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Vyvěšeno od: 2018-02-27 
aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Dokument: lsx (15.88 Kb)   
   • Vhos, a.s.
   - Zveřejnění výsledku hospodaření
Vyvěšeno od: 2018-03-27 
Výsledek hospodaření vodovodu za rok 2017
Dokument: pdf (252.95 Kb)   
   • Finanční úřad ve Svitavách
   - veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2018-04-20 
zpřístupnění k nahlédnutí  - daň z nemovitostí na rok 2018
Dokument: pdf (68.35 Kb)   

Zpět na přehled