Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » Rekonstrukce Langerovy vily téměř hotová

Rekonstrukce Langerovy vily téměř hotová

19. 8. 2020

Jeden z dlouhodobých projektů města Svitavy začíná získávat finální podobu. Pomalými, ovšem přesvědčivými krůčky, se začíná zčásti finalizovat rekonstrukce jedné z největších dominant a nejvýraznějších památek města, Langerovy vily.

V současné době probíhá finální nátěr zdobných štukových prvků a jiných ploch. Během kontrolních dní byl u západní věže v severozápadním rohu zjištěn dezolátní stav dřevěné konstrukce hrozní části věže. Zde bylo domluveno sejmutí horní části kupole a špatné nevyhovující tesařské prvky jsou nyní nahrazovány novými.

Dále pokračují práce na opravě střešní konstrukce. Zde během dešťů došlo ke zjištění havarijního stavu konstrukce střešního pláště. Při dokončování východní a západní věže byl instalován nový uzemňovací systém, finalizují se také kompletní rekonstrukce západní terasy, kde omítka předsazené části bude určena podle dobových historických fotografií, zatímco na východní terase probíhá umisťování nášlapné vrstvy dlažby.

K pravidelným vysprávkám kamenných soklů dochází zásadně během kontrolních dní tak, aby byla zajištěna kontrola zástupců Národního památkového ústavu a také technického dozoru stavby. V posledních týdnech se začalo taktéž řešit umístění ochranných prvků proti usedání holubů. Vzhledem k nejrůznějším doplňujícím pracím (např. oprava havarijního stavu konstrukcí) se současná částka vyšplhala na cca 35 milionů korun včetně DPH s tím, že město je připraveno i na další drobná navýšení.

Jiří Johanides