Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » Nové prostory na dvou základních školách byly slavnostně otevřeny

Nové prostory na dvou základních školách byly slavnostně otevřeny

2. 9. 2021

Hned na dvou svitavských základních školách skončily s prázdninami také práce související s budováním nových prostor pro výuku a zázemí pracovníků. Oba projekty byly většinovou měrou spolufinancovány Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Projekt na ZŠ Riegrova byl velmi rozsáhlý - stál zhruba 60 mil. Kč, z toho cca 44 mil. Kč bylo financováno z prostředků EU. Hlavní stavební práce spočívaly v přebudování půdních prostor, kde vznikly nově hned čtyři učebny -  dvě odborné pro přírodovědné a polytechnické předměty, jedna pro cizí jazyky a jedna pro výuku IT. V rámci projektu škola také zajistila bezbariérovost v celé budově prostřednictvím nového výtahu, zbudováním bezbariérových toalet či vstupní halou zajišťující bezbariérový a krytý přístup do budovy školy. Školní poradenští pracovníci získali nové zázemí, jak pro svoji práci, tak pro individuální práci s žáky. Samotné stavební práce skončily po necelém roce letos v dubnu a od té doby probíhala úprava interiérů. Pro zpestření výuky také škola zakoupila spoustu nových pomůcek za zhruba 1,6 mil. Kč – od různých dřevěných stavebnic, přes robotická lega a roboty na solární pohon, po moderní resuscitační model sloužící k nácviku první pomoci.

Projekt na ZŠ T. G. Masaryka byl menšího rozsahu. Celkové náklady činily cca 6 mil. Kč, z toho 4,5 mil. Kč hradila EU. Z bývalých prostor školnického bytu vzniklo zázemí pro poradenské pracovníky a také dvě nové učebny. Jazyková dílna, kde je pro každého žáka připraven k výuce také notebook. A učebna přírodních věd určená pro interaktivní výuku např. v hodinách fyziky či chemie. Zasedací pořádek je v ní uzpůsoben pro práci ve skupinkách a bude tak podporovat kooperaci a interaktivní způsob výuky.
Díky přestavbě na ZŠ Riegrova jsou dnes ve Svitavách již čtyři základní školy bezbariérové. Těmito projekty určitě modernizace svitavských škol nekončí, naopak už připravujeme další do nových výzev EU.

Kateřina Kotasová