Informace o ošetřovném pro OSVČ

01Dub2020

Dne 26. 3. 2020 vláda ČR přijala usnesení týkající se ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“). Na základě tohoto usnesení, měly obecní živnostenské úřady od 1. 4. 2020 přijímat žádosti o příspěvek na ošetřovné pro OSVČ a dále je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“). V uvedené věci došlo ze strany MPO ke změně, přičemž žádosti budou OSVČ zasílat přímo na uvedené ministerstvo. Podrobnější informace jsou uvedeny na webu www.mpo.cz v sekci podnikání, viz níže uvedený odkaz.

MPO - I. výzva pro OSVČ

Vážení podnikatelé, v případě potřeby dodání informací týkající se záležitostí živnostenského podnikání nás prosím kontaktuje na dálku na níže uvedených telefonech nebo mailových adresách:

Vedoucí odboru

Rudolf Grim - tel: 461 550 280, mail: rudolf.grim[zavinac]svitavy[tecka]cz

Oddělení registrace

Lenka Nováková - tel: 461 550 284, mail: lenka.novakova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Jaroslava Krenarová - tel: 461 550 283, mail: jaroslava.krenarova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Dagmar Fochlerová - tel: 461 550 281, mail: dagmar.fochlerova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Vložil: Jiří Johanides