Splatnost poplatku za odpad

27Črv2019

Stejně jako v minulých letech si i letos dovolujeme upozornit na splatnost poplatku za komunální odpad, jejíž termín je 30. června 2019. Zaplatit lze v hotovosti v budově městského úřadu v ulici T. G. Masaryka 25, bezhotovostním převodem na účet města, platební kartou nebo poštovní poukázkou, která vám bude zaslána.

Případné bližší informace lze získat na odboru životního prostředí u Jany Alexové na tel. čísle 461 550 253 a Pavlíny Farkašové na tel. čísle 461 550 254.

Jiří Johanides