Výroční zpráva Centra J. J. Pestalozziho za rok 2018

17Črv2019

Centrum J. J. Pestalozziho je provozovatelem a zřizovatelem Krizového Centra ve Svitavách. Krizové centrum ve Svitavách je registrovaným poskytovatelem sociální služby Krizové pomoci v Pardubickém kraji a zároveň má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Je odborným pracovištěm, které poskytuje komplexní pomoc jednotlivcům, rodinám, dětem či seniorům v tíživých životních situacích, které neumí řešit vlastními silami.

V roce 2018 pomohlo Krizové Centrum ve Svitavách 400 osobám, z toho bylo 249 žen, 106 mužů. 45 osob využilo službu anonymně. Centrum je zde pro každého, ve Svitavách sídlí na Milady Horákové 10.

Více informací naleznete v přiložené výroční zprávě pod příspěvkem.

Děkujeme všem pracovníkům za jejich celoroční práci a úsilí.

Jiří Johanides