Jídelna v ZŠ Felberova bude nová a moderní

31Kvě2019

Až do září letošního roku budou prostory stravovacího zařízení v Základní škole Felberova procházet velkou rekonstrukcí a modernizací. Aby se mohlo s rekonstrukcí začít včas, budou mít žáci o týden delší letní prázdniny, pro závěrečné vysvědčení si tedy půjdou už v pátek 21. června. Ihned poté započnou stavební práce.

Projekt je realizován z peněz rozpočtu města s podílem spolufinancování z podprogramu 298 213 Ministerstva financí ČR nazvaného Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol. Získaná dotace na daný projekt činí bezmála 23 milionů korun, zbytek nákladů do celkové částky mírně přesahující 33 milionů doplatí město Svitavy. Zhotovitelem se po výběrovém řízení stala svitavská firma HIKELE.

„To, že v červnu skončíme výuku o týden dříve, má svůj důvod – aby se do září stihlo vše, co je potřeba,“ říká ředitelka Základní školy Felberova Jana Pazderová. Po prázdninách bude díky týdennímu prodloužení prázdnin opět možné prostory jídelny využívat, prozatím alespoň k vydávání jídel, jež se budou dovážet z jídelny v Lanškrounské ulici. To je dobrá zpráva především pro rodiče, kteří by jinak museli obědy pro své ratolesti zajišťovat jiným způsobem. Stavební práce v samotné kuchyni se protáhnou pravděpodobně do prosince letošního roku.

Stravovací zázemí základní školy se skládá z varny, jídelny, technického a technologického zázemí a přístupové komunikace a toto zařízení v současné době zajišťuje více jak 400 jídel denně. Díky této rekonstrukci se předpokládá nárůst kapacity strávníků v následujících letech na více než dvojnásobek.

Mezi základní předpoklady této obnovy patří nové vybavení jídelny i modernizace technologie varny, dojde i k úpravám prostoru kuchyně a zázemí, kde budou vybourány části svislé nenosné konstrukce a podlahy tak, aby bylo možné realizovat nové provozní a dispoziční řešení. Mezi prostorem kuchyně a jídelnou budou nainstalovány stahovací rolety (v místě výdeje pokrmů, nápojů, odběru špinavého nádobí i vstupu do kuchyně) z důvodu hygienického oddělení jednotlivých úseků. Prostor mezi jídelnou a přístupovou chodbou bude oddělen novou průhlednou odhlučněnou stěnou.

Projekt navrhuje kompletní rekonstrukci vzduchotechniky pro kuchyň, jídelnu, výdej jídla a části vstupní chodby. Stávající vzduchotechnika je řešena jako odtahová a přívod je nefunkční. Současné větrání je zcela nevyhovující i z pohledu plynových spotřebičů ve varně. Nově navržená vzduchotechnika bude instalovaná jako rekuperační, s ohřevem nebo chlazením přívodního vzduchu.

Celá realizace stavby by tak měla vyřešit současný problém stravovacího zařízení týkající se nedostatečné kapacity, nevyhovujícího prostředí a zastaralého vybavení. Díky této přestavbě se prostory jídelny ZŠ Felberova ve Svitavách stanou jedním z nejmodernějších v Pardubickém kraji.

„Ano, zkulturní a zmodernizuje se prostředí, v němž se stravujeme. A naše paní kuchařky se už teď těší na to, jak se jim bude v nové kuchyni dobře vařit. A také na to, jak se budou s o to větším elánem moci opět účastnit celostátních soutěží školních jídelen, na nichž získávaly vždy krásná umístění,“ dodává Jana Pazderová. Bonusem bude bezesporu skutečnost, že oproti dosud dvěma nabízeným jídlům bude jídelna vařit jídla tři, jedno z nich vždy bezlepkové, které bude nabízet všem strávníkům, nejenom žákům a zaměstnancům školy. Jiří Johanides, Petra Soukupová