Z květnového zasedání Zastupitelstva

16Kvě2019

Ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy proběhlo 15. května zasedání Zastupitelstva města. Na jednání se probírala bezpečnostní situace na území města za rok 2018. I přes drobné navýšení čísel v rámci trestné činnosti se stále město Svitavy drží na číslech minimálních, navíc se daří dlouhodobě odbourávat nezákonné chování dětí a mladistvých.

V oblasti bytové politiky vyjádřilo vedení města názor, že přednost nyní mají oprava současného bytového fondu a příprava stavebních parcel pro individuální bydlení.

Pro obyvatele města Svitavy se řešily nejdůležitější záležitosti jako již tradičně v posledním bodě programu zasedání. Došlo ke schválení poskytnutí dotace Záchranné stanici Zelené Vendolí, financí Středisku kulturních služeb města Svitavy na opravu střechy kulturního centra Fabrika, ale také například schválení humanitního daru městu Perečyn. Město Svitavy totiž z pověření Pardubického kraje daruje vyřazený vůz záchranné služby (společně s nejrůznějšími sportovními či školními pomůckami), aby posílilo modernizaci partnerského města na Ukrajině. Dále byla schválena částka 53.000 korun na rozvoz bezlepkového jídla i dlouho očekávané zveřejňování videozáznamu ze zasedání. Z červnového zasedání bude tedy již dostupný oficiální audiovizuální záznam, který bude publikován i na webových stránkách města. Příští zasedání Zastupitelstva města Svitavy proběhne 26. června.Jiří Johanides