Dopravní omezení v rámci investice okružní křižovatky

29Bře2019

Město Svitavy již zahájilo přípravou fázi ve věci rekonstrukce okružní křižovatky (přeložka veřejného osvětlení, slaboproudu apod.) týkající se ulic Sokolovská, Poličská a T. G. Masaryka. Celá rekonstrukce je rozdělena do 3 etap s tím, že první dvě mají společnou dobu trvání. I. a II. etapa zahrnují vlastní stavební práce na úpravě křižovatky od 1. 4. do 31. 5., přičemž v termínu od 1. 6. do 9. 6. by mělo docházet k finálním úpravám živičných povrchů. I přes poměrně svižný očekávaný průběh rekonstrukce je však potřeba mírným způsobem omezit dopravu dané lokality. Mějme na paměti, že novou křižovatkou získáme především na bezpečnosti v okolí gymnázia, parku Jana Palacha či Národního domu a prosíme o shovívavost obyvatel. Kromě níže specifikovaných omezení můžete také využít informativního webu http://www.dopravniinfo.cz/.

V první řadě dojde k frézování křižovatky. V tomto případě dojde ke kyvadlovému řízení provozu pracovníky stavby.

V další fázi bude uzavřen příjezd ke křižovatce z ulice Sokolovská z důvodu opravy kanalizace. V této době bude možné projet křižovatkou pouze skrze ulice Poličská a T. G. Masaryka. Objízdná trasa pro osobní dopravu směr Litomyšl-Moravská Třebová/Brno povede přes ulice Riegrova, Milady Horákové a Školní. Nákladní doprava bude v tomto směru odkloněna přes ulice Olbrachtova, Vítězná, Lanškrounská a Bezručova (toto omezení pro nákladní dopravu bude platné po celou dobu rekonstrukce křižovatky od 1. 4. do 18. 7.).

Nákladní doprava z Litomyšle bude také naváděna po silnici I/35 a na Brno skrze I/34 a ulici U Tří mostů, osobní doprava bude moci využít silnici I/43 (ulice Hlavní).

V poslední etapě od 1. 6. bude křižovatka opět průjezdná všemi třemi směry, avšak z důvodu pokládky a rekonstrukce chodníku bude uzavřen pruh spojující ulice Poličská a T. G. Masaryka, tudíž celá křižovatka bude řízená semafory až do 18. 7.