Charita Svitavy hledá vedoucího Světlanky

14Bře2019

Charita Svitavy vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí Světlanky - centra denních služeb. Vedoucí Světlanky by měl/a vést a řídit sociální služby po stránce odborné, technické i administrativní. Jednat se zájemci o službu, s klienty rodinnými příslušníky i opatrovníky klientů. Očekává se minimálně středoškolské vzdělání a základní orientace v právních předpisech a oblasti poskytování sociálních služeb.

Charita Svitavy nabízí:

- zajímavou a pestrou práci v úzkém kolektivu

- velkou míru samostatnosti a odpovědnosti

- možnost dalšího osobního rozvoje a profesního vzdělávání

- pětitýdenní dovolenou a další benefity

- smysluplnou práci v organizaci s 25 letou tradicí

- pravidelné pololetní a roční odměny až do výše celé měsíční mzdy.

Termín nástupu je 3. 6. 2019. Charita Svitavy nabízí plný úvazek na dobu neurčitou. Přihlášky v zalepené obálce označené heslem "VČ CDS - V" musí být doručeny nejpozdějí do 22. 3. 2019 na adresu: Charita Svitavy, Hřbitovní 2257/1, Svitavy 56802.

Mezi povinné přílohy přihlášky patří:

- ručně psaný motivační dopis

- strukturovaný životopis

- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

- souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Více informací naleznete na webu Charity Svitavy.

Dagmar Pauková

Vložil: Jiří Johanides