Zápis dětí do základních škol proběhne v dubnu

11Úno2019

Zápis dětí do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2019/2020 se letos ve všech svitavských školách uskuteční 24. dubna od 14 do 18 hodin.

Ve Svitavách jsou stanoveny spádové obvody pro celkem šest základních škol, podle školského zákona má povinnost základní škola zapsat přednostně děti ze svého spádového obvodu. Nijak tím není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě libovolnou základní školu. Rozdělení ulic do obvodů škol řeší obecně závazná vyhláška města č. 7/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Svitavy (http://www.svitavy.cz/cs/m-57-vyhlasky-a-narizeni/).

Rodiče mají podle školského zákona povinnost zapsat děti v rozmezí 1. - 30. dubna v roce, kdy má jejich dítě nastoupit povinnou školní docházku. Pokud je rodič přesvědčený, že je jeho dítě ještě nezralé pro školní docházku a ví, že bude žádat o odklad, musí si k zápisu přinést písemnou žádost společně s vyjádřením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odložení povinné školní docházky rozhoduje ředitel příslušné základní školy ve správním řízení.

Jiří Petr

Vložil: Jiří Johanides