Obrovský úspěch malých programátorů

17Led2019

Žáci prvního stupně svitavských základních škol, kteří navštěvují kroužek Programování hrou na Základní škole Svitavy, nám. Míru 73 zaznamenali veliký úspěch, když v prestižní soutěži KoduCup postoupili do republikového finále. A tím jejich úspěšné tažení nekončilo.

Všichni účastníci soutěže nejprve na školách, kde se programuje, vytvořili svoji hru v trojrozměrném světě v rámci místního (oblastního) kola. Učitelé pak nejpovedenější výtvory posílali hodnotící porotě, která rozhodla o 13 postupivších do republikového finále. To proběhlo v Pardubicích dne 10. ledna na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Žáků ze Svitavska se soutěže účastnilo 22 a na republikové finále dostalo pozvánku hned sedm! Na samotném finále už byly podmínky mírně složitější. V časovém limitu jedné hodiny měli soutěžící za úkol naprogramovat hru s danými vlastnostmi, kterou poté hodnotila porota složená z odborníků fakulty a střední školy Delta, jenž poté vyhlásila nejlepší řešitele.

Výsledky dopadly pro svitavské účastníky vskutku bravurně. Do první pětky se vešli hned tři, přičemž nejlépe se umístil Daniel Letý ze základní školy T. G. Masaryka Svitavy, kde navštěvuje 5. ročník. Bronzovou příčku obsadil se svoji hrou The Escapist. Pro kroužek Programování hrou to je tak historický zápis mezi další úspěchy z let minulých.

Kroužek funguje díky projektu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy v pracovní skupině Polytechnika. Cílem je umožnit dětem různých věkových kategorií poznat zajímavé vědeckotechnické obory. Základka na náměstí se dlouhodobě ubírá tímto směrem a dosažené výsledky potvrzují, že je to cesta správná.Jiří Johanides