Neparkujte svá vozidla na veřejné zeleni

02Led2019

V průběhu několika uplynulých měsíců se v ulicích našeho města poměrně značně rozšířilo parkování a zajíždění osobních automobilů do veřejné zeleně.

Upozorňujeme tímto neukázněné řidiče, že zajížděním a parkováním vozidel v zeleni se řidič dopouští přestupku, neboť jeho jednání porušuje ustanovení Vyhlášky města Svitavy č. 7/2016. Najíždění a odstavování vozidel do veřejné zeleně tuto poškozuje a zvyšuje tak náklady na její údržbu. Finanční prostředky vložené do následných oprav jsou vícenáklady a jsou vynakládány společností SPORTES Svitavy s.r.o. díky nedbalosti takových řidičů. Tyto prostředky by ze strany společnosti bylo možné investovat do tvorby nových zelených ploch, či do rekonstrukce ploch stávajících. Vozidla v zeleni současně brání v provádění údržby zelených ploch.


Apelujeme proto na řidiče a majitele vozidel, aby k parkování svých vozů používali pouze místa k tomu určená, tedy parkoviště a zákonem stanovený prostor pozemní komunikace.

Děkujeme za pochopení.

Radim Klíč

Vložil: Jiří Johanides