Sjednocení úředních hodin

01Led2019

Od 1. ledna 2019 dojde ke sjednocení provozních hodin pro veřejnost na odboru správních činností a odboru dopravy. Týká se to registru vozidel a registru řidičů, agend matričních, cestovních dokladů, občanských průkazů, evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů a agend realizovaných prostřednictvím Czech POINT.


Pro veřejnost budou uvedená pracoviště otevřena následovně:
Pondělí 7:30 – 11:45 12:30 – 17:00
Úterý 7:30 – 11:30
Středa 7:30 – 11:45 12:30 – 17:00
Pátek 7:30 – 11:00


Možnost objednání přes web města www.svitavy.cz:
Čtvrtek 7:30 – 11:00
Pátek 12:00 – 13:30


V ostatním čase budou úředníci zpracovávat přijaté podklady, připravovat doklady k vydání, provádět archivace a další práce spojené se spisovou službou, aktualizovat kartotéky, atp. Sjednocením provozních hodin pro veřejnost chce vedení úřadu vyjít vstříc požadavkům občanů, kteří si při jedné návštěvě úřadu chtějí vyřídit více záležitostí na několika pracovištích.

Lubomír Dobeš

Vložil: Jiří Johanides