Nová vyhláška zakazuje požívání alkoholu na veřejnosti

24Pro2018

Dne 12. prosince byla na zasedání Zastupitelstva schválena obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích. Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Vyhláška platná k 1. lednu 2019 zakazuje požívání alkoholických nápojů na těchto lokalitách:


1) náměstí Míru a okolí (ulice náměstí Míru, T. G. Masaryka, Hradební, Vojanova, Erbenova, Nerudova, Jiráskova)
2) autobusové nádraží a přilehlá parkoviště (ulice Purkyňova, Hradební, Edvarda Beneše)
3) obchodní domy Penny, Kaufland, Hypernova (Albert hypermarket), A-centrum a přilehlá parkoviště (ulice U Tří mostů, Pivovarská, 5. května, Brněnská, Antonína Slavíčka)
4) obchodní dům Lidl a přilehlé parkoviště (ulice Kapitána Jaroše)
Dále se také zakazuje konzumace alkoholických nápojů v okruhu 20 metrů od škol, školských a zdravotnických zařízení.

Ve vyhlášce samozřejmě figurují i jisté výjimky, jedná se o:
1) prostory restauračních zahrádek a předzahrádek po dobu jejich provozu.
2) veřejná prostranství v okruhu 5 metrů od stánků s občerstvením, ve kterých je povolen prodej alkoholických nápojů
3) veřejná prostranství vymezená ve výše uvedených bodech ve dnech 24. prosince, 31. prosince a 1. ledna
4) veřejná prostranství vymezená ve výše uvedeném bodě 1 (náměstí Míru a okolí) při konání následujících veřejných akcí: tradiční Masopust a staročeské zabíjačky, tradiční Pivní slavnosti, akce spojené s tradiční oslavou Poutě ke Sv. Jiljí, tradiční Svatováclavský košt a adventní trhy. (pokud by došlo k pořádání další podobné veřejné akce, pak by její schválení muselo projít Zastupitelstvem).

Celé znění obecně závazné vyhlášky města Svitavy č.6/2018 naleznete zde.

Konec žebroty a alkoholu v ulicích!
Vzhledem k této vyhlášce vytvořilo vedení města ve spolupráci se sociálními pracovníky ze střediska Šance a Azylového domu informační kampaň s názvem „Akce -100%“, která měla za cíl dát na vědomí široké veřejnosti o způsobu pomoci lidem bez domova. Vybraní radní města včetně starosty Davida Šimka se v kombinaci se sociálními pracovníky rozmístili po místech, na něž se nově schválená vyhláška vztahuje, a informovali návštěvníky obchodních domů, aby neposkytovali přímou finanční pomoc bezdomovcům. Namísto toho apelovali na možnost sociálních středisek a alternativních možnostech pomoci jako je poskytnutí jídla, teplého oblečení, případně kontaktu na sociální pracovníky města, kteří jsou připraveni méně šťastným pomoci.

Jiří Johanides