Městský grantový program v roce 2019

10Pro2018

Město Svitavy každoročně vyhlašuje Grantový program, jehož cílem je finančně podpořit nestátní neziskové organizace, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost a volnočasové aktivity pro děti a mládež na území města Svitavy v určených oblastech. Těmi budou i pro rok 2019:


a) sociální služby a humanitární pomoc
b) kultura
c) sport a turistika
d) životní prostředí


Rada města na svém posledním letošním zasedání 10. 12. 2018 vyhlásila program pro následující rok s obecným zaměřením na činnost s mládeží ve všech uvedených oblastech. Program bude s ohledem na přípravu a schvalování rozpočtu města Svitavy oficiálně vyhlášen prostřednictvím odboru školství a kultury na úřední desce MěÚ, na webových stránkách města 27. 1. 2018. Písemné žádosti pak lze podávat od 1. 3. 2019 do 3. 4. 2019.

Obecná pravidla i formulář žádosti budou aktualizovány na webu města: http://www.svitavy.cz/cs/m-19-grantovy-program/

Jiří Petr

Vložil: Jiří Johanides