Mimořádné zasedání zastupitelstva v listopadu

15Lis2018

Zveme Vás na mimořádné zasedání zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 15. listopadu 2018 na 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 25.


Program:

1. Majetkoprávní úkony

2. Návrh na rozpočtové opatření pro rok 2018

Jednání je možné sledovat prostřednictvím přímého přenosu na www.svitavy.cz. Pozvánku naleznete v příloze.


Mgr. David Šimek v.r.
starosta města

Lucie Macášková