Výsledek ustavujícího jednání Zastupitelstva

31Říj2018

 

 

 

 

 

Ve středu 31. října 2018 proběhlo ustavující jednání Zastupitelstva města Svitavy, na kterém Zastupitelé města Svitavy složili slib a byli zvoleni:

starostou: Mgr. David Šimek,

místostarostou: Pavel Čížek

dalšími členy Rady:

Ing. Jaroslav Kytýr

Mgr. Ditta

Kukaňová (dříve MUDr. Pavel Havíř)

Bc. Ondřej Komůrka


Mgr. Radoslav Fikejz

Mgr. Marcela Sezemská
 


předsedou finančního výboru Mgr. Jiří Žilka


a členy výboru:

Ing. Václav Olbert

Ing. Jaroslav Kytýr

Ing. Pavel Špaček


Ing. Veronika Žižková

p. Libor Zelinka


p. Miroslav Sedlák

p. Daniel Veselský


Ing. Ludmila Talířová
 


předsedkyní kontrolního výboru Mgr. Lidmila Kružíková

a členy výboru:

Ing. Stanislav Navrátil

p. René Hnát

p. Alena Petrželová

Mgr. Pavel Brandejs


Mgr. Libuše Vévodová

Jaroslava Pásková

 

 

 

 

 

Lucie Macášková