Celoplošná deratizace

31Říj2018

Se začátkem měsíce listopadu se na území města Svitavy spustí celoplošná deratizace zajišťovaná odbornou firmou. Město Svitavy zajistí umístění nástrah v domech ve vlastnictví města, ve školách, ve školních jídelnách a na plochách veřejné zeleně. Návnada, kterou firma používá je obohacena o bezpečnostní složku proti zneužití a proti degradaci ze zevního prostředí po dobu záruky. Souběžně s touto deratizací bude zajištěna prostřednictvím odborné firmy deratizace městské kanalizace. Práce budou ukončeny v měsíci prosinci letošního roku.


Aby deratizace měla co největší účinek, vyzýváme k jejímu zapojení i další subjekty jako jsou bytová družstva, firmy a podnikatelé. Uvítáme, když se připojí také obyvatelé rodinných domů a deratizaci provedou buď pomocí prostředků zakoupených v drogériích, nebo prostřednictvím některé odborné firmy.


Před vlastním deratizačním zásahem (položením nástrah) je však nezbytné provést účinná opatření proti vniknutí hlodavců a vyčistit objekty od nepotřebných předmětů a zbytků rostlinného a živočišného původu, aby neskýtaly pro hlodavce zdroj potravy. Rovněž je třeba odstranit zbytky starých nástrah, včetně staniček či nádob pro jejich umístění.


Případné otázky zodpoví a další podrobné informace podají pracovníci odboru životního prostředí, Městského úřadu Svitavy, tel.  461 550 256.


Iva Hamerská (OŽP)

Vložila: Lucie Macášková