Prožijme společně oslavy 100 let republiky!

28Říj2018

Rádi bychom Vás pozvali ke společným oslavám významného výročí 100 let republiky. Ve Svitavách budeme slavit přesně v den jubilea, a to 28. října. Od rána je připravený bohatý program oslav:

9:30 Ekumenická bohoslužba vděčnosti
Kostel Navštívení Panny Marie


13:00 Výsadba národního stromu lípy malolisté
Parčík před ZŠ T. G. Masaryka 35/27


14:00 Odhalení pomníku Valeas, res publica! (Ať je zdravá, silná…. věc veřejná)
Vystoupí pěvecký sbor Dalibor, pro děti máme připravené balónky s heliem
Před domem U Mouřenína (IC), na náměstí


15:00 Odhalení nové části plastiky Klicperka Panorama města Svitavy
Klicperova ulice


15:30 Vernisáž výstavy Svitavské osmy
Městské muzeum a galerie


18:00 Divadlo DISK uvede hru Prodaná nevěsta na prknech Prozatímního, Stavovského a Národního
Divadla v letech 1868 až 2018

Centrum Fabrika - Vstupné zdarma, místenky je možné si vyzvednout od 8. října v recepci Fabriky

Lucie Macášková