Zahájení opravy kanalizace na ulici Poličská

03Říj2018

V návaznosti na plánované úpravy povrchu části komunikace na ulici T. G. Masaryka a Poličská a výstavby okružní křižovatky před gymnáziem byla provedena kontrola kanalizace na ulici Poličská. Při kontrole správce kanalizace, Vodárenská Svitavy s.r.o., zjistil, že stav kanalizace, jejíž stáří je odhadované na cca 70 let, je havarijní. Protože je ulice Poličská je komunikací s frekventovanou dopravou a bude oprava kanalizace provedena bezvýkopovou metodou, konkrétně tzv. „vložkováním inverzní metodou“, kdy je rukávcová vložka ve tvaru hadice ze syntetických vláken nasycena pryskyřicí a zatažena do kanalizačního potrubí. Hydrostatický tlak vody zajišťuje dokonalé přilnutí vložky k opravovanému potrubí a její vytvrzení je zajištěno ohřátím vodní náplně nebo páry na předepsanou teplotu a po předepsanou dobu. V potrubí tak vznikne vystýlka z tvrzeného sklolaminátu s výbornými mechanickými i provozními vlastnostmi. Kanalizace se nachází zhruba v polovině vozovky, a tak dopravní omezení v případě provádění bezvýkopovou metodou, budou jen nezbytně nutného rozsahu.
Stavební práce byly zahájeny 2.10. čištěním kanalizace. Od 8.10. bude zahájena vlastní oprava kanalizace, která bude probíhat přibližně po dobu dvou až tří týdnů. Zhotovitel díla, společnost B M H spol. s r.o. z Olomouce, bude informovat obyvatele přilehlých nemovitostí o průběhu prací a postupu při přepojování kanalizačních přípojek. Stavební práce budou dokončeny do konce měsíce října 2018. Děkujeme za pochopení.

Lucie Macášková