Veřejné zasedání Zastupitelstva města Svitavy v září

20Zář2018

MĚSTO SVITAVY


Podle § 92 odst. 1 zákona o obcích svolávám

veřejné zasedání Zastupitelstva města Svitavy

na čtvrtek 20. září 2018 na 16:00 hodin do zasedací místnosti MěÚ Svitavy, T.G.Masaryka 25


Program:

1. Životní prostředí ve městě
2. Zpráva o stavu požární ochrany ve městě
3. Plnění plánu a rozpočtu za I. pololetí 2018
4. Výroční zprávy o činnosti výborů zastupitelstva
5. Odměny uvolněných členů zastupitelstva
6. Majetkoprávní úkony
7. Operativní zprávy, různé


Mgr. David Šimek v.r.
starosta města

Pozvánku najdete v příloze.
Jednání je možné sledovat prostřednictvím přímého přenosu na www.svitavy.cz