David Šimek je nejlepším starostou Pardubického kraje

11Zář2018

Svaz měst a obcí České republiky v pátek 7. září ve Španělském sále Pražského hradu oceňoval nejlepší starosty za léta 2014-2018. V Pardubickém kraji získal ocenění odborné poroty David Šimek, starosta města Svitavy.


„Velice si tohoto ocenění vážím. Není to jen cena má, ale všech kolegů a spolupracovníků, se kterými společně rozvíjíme naše město k lepšímu. Moc všem za to děkuji,“ řekl David Šimek.
Soutěž se konala historicky podruhé a jejím cílem bylo vybrat starosty a primátory, kteří se v daném volebním období nejvíc zasloužili o rozvoj svého města či obce.
Čtrnáct starostů měst a obcí z každého kraje, tři lidé ocenění veřejností a tři předsedou Svazu na Pražském hradě převzali ceny od představitelů obou komor Parlamentu, vlády, samosprávy a partnerů. Vítěze soutěže vybírala z více než 200 představitelů odborná porota složená ze zástupců státní správy, zástupců Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj a odborníků na samosprávu z vysokých škol, ale i soukromé sféry. Měřítkem, kterým se porota řídila, byl například jejich osobní přínos pro město či obec nebo výsledky jejich práce.


Lucie Macášková