Omezení v souvislosti se stavbou terminálu

07Zář2018

Od pondělí 10. 9. 2018 bude provedena úprava stávajícího přechodného dopravního značení a dojde k uzavření další části místní komunikace Nádražní a 5.května ve Svitavách kvůli realizaci stavby „Přestupní terminál Svitavy nádraží“ tak, jak je uvedeno v situaci níže. Přístup k přepravní budově Českých drah pro pěší bude pomocí zachovaného stávajícího koridoru od hranice staveniště na ulici Nádražní, od úrovně domu Nádražní 14. Stávající dvě autobusové zastávky před budovou bývalé pošty budou dočasně přemístěny na ulici Nádražní před budovu SOU Svitavy.

Do horní části ulice Nádražní bude vjezd zakázán, doprava bude vedena jednosměrně ulicí bez názvu podél obřadní síně a hřbitova. Parkování osobních aut pro cestující ČD bude umožněno ve vyhrazeném prostoru autocvičiště na ulici proti obřadní síni a hřbitovu ve vzdálenosti cca 250 metrů od nádraží. Přístup pro zásobování provozovny PentaCo s.r.o. a zákazníky bude zajištěn z ulice 5. května od chráněného železničního přejezdu v křižovatce 5.května - Olomoucká. V termínu od 12. listopadu 2018 bude zprovozněna 1. část stavby „Přestupní terminál Svitavy nádraží“ od sídliště u nádraží po křižovatku ulic 5.května - Nádražní.

Ivo Hejduk

Lucie Macášková