Nabídka zaměstnání MANAŽER/KA KOMUNIKACE

03Srp2018

Město Svitavy
starosta města Svitavy vypisuje výběrové řízení na pozici

MANAŽERA/MANAŽERKY KOMUNIKACE - zaměstnance organizační složky
Městské informační centrum
náměstí Míru 118/48, 568 02 Svitavy

Předpoklady pro výkon funkce:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem
a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je svéprávná, bezúhonná a ovládá jednací jazyk.

Místo výkonu práce:
Městské informační centrum, náměstí Míru 118/48, Svitavy

Doba trvání pracovního poměru a termín nástupu do zaměstnání:
město nabízí pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 1. 10. 2018 se zkušební lhůtou 3 měsíce.

Předpoklady stanovené městem Svitavy pro zájemce:

 •  vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 •  jazyková způsobilost v českém jazyce
 • dobré stylistické a vyjadřovací schopnosti
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • základní znalost práce na PC
 •  základní znalost sociálních médií
 • organizační schopnosti, příjemné vystupování a flexibilita
 • orientační znalost města Svitavy
 • praxe v oblasti žurnalistiky a znalost cizího jazyka vítána

Orientační náplň práce:

 • spolupráce s tiskovou mluvčí města Svitavy
 •  redaktorka městského zpravodaje Naše město
 • manažer/ka městských akcí (příprava kulturních a jiných společenských eventů včetně propagace,
 • mediální podpory, dokumentace…)
 • manažer/ka interní komunikace (PR, redakční činnost, novinové články…)
 • poskytuje informace o městě a regionu, městském úřadě, organizacích založených a zřízených městem…
 • další…

Způsob přihlášení do výběrového řízení:

 • svůj strukturovaný životopis (vaše fotografie výhodou) a motivační dopis (proč si myslíte, že jste dobrým kandidátem na tuto pozici, a jak vnímáte obecný image města Svitavy  - co se vám zde líbí, a kde vidíte prostor pro změnu)
  zasílejte na e-mail: petr.smerda[zavinac]svitavy[tecka]cz
 • nebo předejte osobně v Městském informačním centru na náměstí Míru 48 ve Svitavách
 • nebo písemně na adresu Městské informační centrum, náměstí Míru 48, Svitavy

Platové zařazení:
do platové třídy 9 (platový tarif od 16 760,-- Kč do 25 230,-- Kč), dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Po zkušební době bude poskytnut osobní příplatek. Výše platu bude následně řešena s konkrétním uchazečem o zaměstnání s ohledem na pohyblivé složky platu a odměny. Případné bližší informace poskytne Mgr. Ludmila Valenová (tel.: 461 550 315).

Nabídka, bonusy:

 • stravenky
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvky na penzijní nebo životní připojištění
 • další benefity v systému Cafeterie

Lhůta pro podání přihlášky:

 • Uzávěrka pro podání přihlášek zájemců je 24. srpna 2018

Více informací:
Mgr. Petr Šmerda
Městské informační centrum
náměstí Míru 48
568 02 Svitavy
e-mail: petr.smerda[zavinac]svitavy[tecka]cz
tel.: 724 365 447