Byli oceněni žáci a studenti roku

29Črv2018

Ve středu 27. června se v obřadní síni Městského úřadu ve Svitavách sešli nejúspěšnější studenti a žáci, kteří zde byli veřejně oceněni vedením města, vedoucím odboru školství Jiřím Petrem a ředitelem gymnázia Milanem Báčou. Ocenění se zapsali do pamětní knihy a dostali finanční odměnu. V rámci slavnostní akce také proběhlo rozloučení s Karlem Saxem, ředitelem ZUŠ, který v tomto roce odchází do důchodu. Touto cestou ještě jednou gratulujeme všem úspěšným žákům a studentům, panu řediteli Saxovi a také paní ředitelce Marii Zelendové, která se setkání osobně neúčastnila a odchází rovněž do důchodu.

Lucie Macášková