Práce na ulici U Tří dvorů

28Črv2018

V sobotu 30. 6. 2018 budou zahájeny práce na opravě dešťové kanalizace na ulici U Tří dvorů. Z tohoto důvodu bude uzavřen vchod do urnového háje z ulice U Tří dvorů (od řeky Svitavy). Práce by měly být ukončeny 9. 7. 2018. Průjezd pro automobily po ulici U Tří dvorů by měl být zachován. V termínu od 10. do 12. 7. pak bude před vchodem do urnového háje provedena přeložka plynovodu v rámci zkapacitnění koryta řeky Svitavy, v tomto termínu bude tedyvchod opět uzavřen. Následně bude provedena oprava povrchu komunikace na ulici U Tří dvorů, kde bude v místě zásahů položen nový asfalt. Práce proběhnou za částečné uzavírky komunikace. (Marek Antoš)