Poplatek za komunální odpad

28Črv2018

Splatnost poplatku je do 30. června 2018. Zaplatit lze v hotovosti v budově městského úřadu na ul. T.G. Masaryka 25, bezhotovostním převodem na bankovní účet města, platební kartou nebo složenkou. Poplatek je na rok 2018 stanoven ve výši 600,-Kč/osoba.

Jana Alexová