Střípky ze zastupitelstva 27. 6. 2018

28Črv2018

Na červnovém zastupitelstvu, které mohli občané poprvé sledovat online, byly schváleny následující body:
Počet členů zastupitelstva je zákonem stanoven při počtu obyvatel mezi 10 a 50 tis. na 15 až 35 členů. Svitavy mají 17 059 obyvatel. Zastupitelstvo města Svitavy bude mít i v následujícím volebním období 26 členů.
Realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby pod názvem „Obnova objektu MěÚ T. G. Masaryka 5/35 Svitavy – obnova fasády a obnova terasy A,B“ a s financováním veřejné zakázky od roku 2019
Realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby pod názvem „Rekonstrukce multifunkční sportovní a herní plochy“ a s financováním veřejné zakázky od roku 2018, tj. zastřešení ledové plochy.
Plán rozvoje sportu ve Svitavách 2018 – 2026.
Rozpočtové opatření, kterým se provádí změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2018 na celkovou částku 667 006 200 Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Zprávu o bytové politice města Svitavy za rok 2017 zpracovanou pracovníky bytového oddělení.

Lucie Macášková