Nové kamery na náměstí

11Kvě2018

V roce 2018 jsme na Městské policii ve Svitavách naplánovali provedení výměny dvou analogových kamer MKDS (městského kamerového dohlížecího systému) za kamery IP. Výměna kamerových bodů proběhla koncem měsíce dubna roku 2018. Jednalo se o kamerové body umístěné na budově Základní školy náměstí Míru a na budově bývalé prodejny Sportim. Původní analogové kamery sloužily v rámci dohlížecího systému více jak patnáct let a jejich parametry již nesplňovaly požadavky současné doby na přenos a kvalitu obrazu. Zároveň ustupujeme z cesty monitorování veřejného prostoru z bodů umístěných ve vysokých polohách a snažíme se nové kamery umísťovat níže. Nové kamery na výše uvedených místech splňují nejnáročnější požadavky současné moderní technologie. Nově osazené kamery mají ve svém těle několik objektivů (naše v počtu čtyř), které jsou zaměřeny tak, aby společně umožnily poskládat obraz v rámci celých 360 stupňů. Pod nimi je umístěn otočný modul s objektivem, který je možné ovládat a nastavovat dle aktuální potřeby. Nové kamery jsou samozřejmě plně kompatibilní s naším MKDS, Full HD a to včetně podpory plného rozlišení „4K“.
Od roku 2014 prodělal MKDS ve městě Svitavy značných změn, především ve způsobu správy kamer a z nich získaných archivů, integraci původních analogových kamer do nového prostředí kamer IP. Tento způsob transformace na nové technologie umožnil fungování systému v nepřetržitém provozu od roku 1999 s maximální výtěžností každého z komponentů s minimálními náklady na údržbu a o to větším prostorem na rozvoj. V roce 2017 došlo k zúročení rozšířené datové infrastruktury ve městě a vytvoření nových kamerových bodů. Některé z nich byly osazeny moduly obsahující 4 objektivy, což umožnilo efektivní monitoring bez zbytečné zátěže na vzhled historických budov (např. kamerový bod na budově Městského muzea a galerie ve Svitavách). Další strategická volba v budování kamerového systému byla instalace kamery na objektu Městského informačního centra města Svitavy, která společně s obměnou kamery na plášti budovy Multifunkčním centra Fabrika (ul. Slepá) a systémem 3 kamer v pasáži u prodejny Albert z roku 2016 umocnila v dotčené lokalitě pocit bezpečí. Nedílnou součástí, byla potřeba doplnit záznamový server o nové diskové úložiště pro zajištění dostatečné kapacity k archivaci dat a vybavit pracoviště dozorčí služby o zobrazovací zařízení. Stalo se tak zakoupením 2 velkoplošných monitorů s umístěním na stěnu a v kombinaci s variabilitou zobrazovacích možností správcovského softwaru vytvořit optimální skladbu obrazů k monitoringu.


Rostislav Bednář