Květnové jednání zastupitelstva 2018

09Kvě2018

Zveme Vás na letošní třetí zasedání Zastupitelstva města Svitavy, které se bude konat ve středu 9. května 2018 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy - budova, T. G. Masaryka č. 25.

 

 

 

 

Program:
1. Bezpečnostní situace na území města v roce 2017
2. Závěrečný účet města Svitavy za rok 2017 a schválení
účetní závěrky města za rok 2017
3. Zpráva o činnosti kulturních zařízení
4. Majetkoprávní úkony
5. Operativní zprávy, různé


Mgr. David Šimek v.r.
starosta města


Lucie Macášková
tisková mluvčí