Dobrovolníci uklízeli okolí řeky Svitavy

11Dub2018

V sobotu 7. dubna 2018 probíhala na různých místech, tedy i v našem městě celorepubliková akce Ukliďme Česko. Úklid koryta řeky Svitavy, stejně jako v předchozích letech, zajišťoval Český svaz ochránců přírody – ZO ČSOP RYBÁK Svitavy. I v malém počtu 8 dobrovolníků byl vyčištěn velký úsek řeky od ul. Svitavské směrem ke křižovatce s Hradcem nad Svitavou. Bližší informace se dozvíte na stránkách základní organizace: http://csopsvitavy.cz/nggallery/image/547
Všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili akce Ukliďme Česko nejen na toku řeky Svitavy, ale i v dalších částech našeho města a jeho okolí během minulého víkendu či v předcházejících dnech, děkujeme za jejich práci a obětavost. Ne každý je ochoten věnovat svůj volný čas nepříjemné činnosti bez nároku na odměnu, doprovázenou mnohdy úšklebky ostatních a slovy „vždyť to nemá smysl“. Věřte, že má smysl nezůstat lhostejnými k místu, kde žijeme. To přece nekončí před prahem naši domovů.
Zároveň znovu apelujeme, aby občané nevyhazovaly vlhčené ubrousky do kanalizace. Zanášejí nejen kanalizaci, ale různými cestami se dostávají i do toku řeky Svitavy. Tento odpad patří do komunálního odpadu, tedy do koše a kontejneru. Nezapomínáme ani na ostatní dobrovolníky, o kterých přineseme zprávy v nejbližší době.
A na závěr otázka: Kdo ve snímku pozná řeku Svitavu?

 

Renata Karlíková