Gymnázium bude mít nejmodernější jídelnu v regionu

04Dub2018

Na gymnáziu začala koncem března rekonstrukce školní jídelny. Změnou projde zejména vybavení kuchyně, strávníci poznají změnu i z hlediska snížení hluku nebo lepšího vzduchu, který zajistí nová vzduchotechnika. Žáci a pedagogové z gymnázia a základní školy se budou stravovat po dobu rekonstrukce dočasně ve vyčleněných třídách školy, pro cizí strávníky bude jídelna dočasně uzavřena. Nová jídelna by měla být hotová v srpnu.


Stávající jídelna byla vybudována v 60. letech minulého století společně se stavbou školy. V současné době slouží pro přibližně 700 strávníků, z nichž je 330 gymnazistů (včetně učitelů), 220 žáků a učitelů základní školy a pro zhruba 150 cizích strávníků. „I když se v ní dispozičně nic nezměnilo, tak samozřejmě získávala celých 50 let průběžně nové vybavení a procházela dílčí rekonstrukcí v souladu s novými hygienickými požadavky,“ říká Milan Báča, ředitel gymnázia. Hlavní změny nyní proběhnou v kuchyni, která se zásadně změní dispozičně, bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody, tepla, bude vybudován nový lapol, kompletní vzduchotechnika a kuchyň získá také novou gastro techniku. „Strávníci ale drobné změny poznají také v samotné jídelně. V průběhu rekonstrukce projde odhlučněním a nová vzduchotechnika zajistí přívod čerstvého vzduchu před jídelnou, což pocítíme nejvíce při čekání na oběd. Kuchyň bude také upravena pro přípravu bezlepkové diety pro žáky nemocné s celiakií,“ doplňuje Milan Báča. Celou rekonstrukci financuje Pardubický kraj, který je zřizovatelem školy a který na akci vyčlenil téměř 20 mil. Kč.
 

Pro rekonstrukci jídelny bylo vybráno nejpříhodnější období, které by mělo provoz školy i strávníky co nejméně zatížit. Letní prázdniny, výlety studentů před prázdninami a některé svátky tak sníží počet dní, kdy bude stravování ve škole probíhat v náhradních podmínkách. „Zvažovali jsme různé způsoby náhradní stravování. Původně zamýšlené přesuny žáků do jiných školních jídelen padly, částečně kvůli nedostatečné kapacitě některých jídelen, hlavně však proto, že bychom o přibližně hodinu denně prodloužili pobyt žáků ve škole. To by přineslo vzhledem k jejich mimoškolním aktivitám mnoho problémů. Nakonec jsme zvolili způsob, který se osvědčil při rekonstrukci jídelny na jednom pardubickém gymnáziu. Po dobu rekonstrukce uvolníme tři učebny, které upravíme a které budou sloužit jako výdejna a jídelny pro žáky. Jíst se bude z plastového nádobí, příbory si strávníci sami donesou a budou si je moci po jídle opláchnout. Polévka bude pouze dvakrát týdně, v ostatní dny budou žáci dostávat náhradou za polévku více ovoce, zeleniny, obdrží ale také různé tyčinky či jogurty,“ upřesňuje Milan Báča. Takto připravené řešení náhradního stravování se i po dohodě s hygienou ukázalo jako nejlepší, protože bude minimalizované možné prodloužení výuky nebo nutnost řešit bezpečné přecházení jinam.


„I když dočasně bude snížený komfort stravování, věříme, že novinky, které nabídne nejmoderněji vybavená školní jídelna v regionu, strávníci jistě ocení. Sám považuji za unikátní i možnost nabídnout bezlepkovou stravu, jejíž příprava v podmínkách školního stravování není vůbec jednoduchá, ale vzhledem k nárůstu počtu žáků-celiaků tuto lokálně ojedinělou službu chceme v průběhu podzimu zavést,“ prozradil nám Milan Báča.

 

Lucie Macášková