Proběhl seminář k rozpočtu města

09Bře2018

Ve středu 7. března ve 14 hodin proběhla prezentace rozpočtu města na rok 2018. Na schůzku byli pozvání zastupitelé, členové finančního výboru, vedoucí odborů a ředitelé příspěvkových organizací. Jednotliví správci rozpočtů  představili podrobně své plány na tento rok. Zúčastnění mohli diskutovat, případně přednést své otázky a připomínky. Cílem tohoto kroku bylo představit rozpočet na rok 2018 transparentní cestou. Touto formou proběhlo představení rozpočtu letos poprvé, přičemž inspirací byl stejný postup, který se osvědčil ve slovenském městě Žiar nad Hronom, kde ale jde dokonce o celodenní akci. Jedná se o krok, kterým chce město umožnit diskusi nad rozpočtem ještě před jeho schvalováním na Zastupitelstvu. Schvalování rozpočtu se uskuteční na jednání Zastupitelstva ve středu 21. 3. 2017 od 16 hodin.

 

Lucie Macášková