Oznámení o kácení dřevin v ulici T. G. Masaryka

23Úno2018

V měsíci červnu letošního roku se počítá se zahájením rekonstrukce kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení na ulici T. G. Masaryka. Práce budou probíhat konkrétně v úseku od budovy městského úřadu č.o. 25 až do plochy veřejné zeleně pod budovou finančního úřadu, včetně zásahu do zeleného pásu před budovou VZP.


Před vlastním zahájením stavebních prací musí dojít k odstranění tří kulových akátů před budovou městského úřadu a jednoho kulového javoru ve stromořadí před VZP. Důvodem ke kácení je skutečnost, že tyto stromy rostou v bezprostřední blízkosti trasy stávající kanalizace a vodovodu. Kácení bude provedeno v týdnu od 26.2. do 2.3.


V podzimních měsících letošního roku, případně v jarním období roku příštího, se počítá s provedením náhradní výsadby stromů podél budovy městského úřadu.

Marek Antoš, OŽP

Vložila: Lucie Macášková