Podpora obnovy kulturních památek pro rok 2018

13Úno2018

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2018 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. V roce 2017 Svitavy získaly příspěvek na obnovu domu v Lanškrounské ulici.

Ministerstvo kultury stanovilo letos kvótu pro město Svitavy, jako obec s rozšířenou působností, v celkové výši 233.000 Kč.

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury a příslušné formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva www.mkcr.cz
Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádostí poskytuje Ministerstvo kultury, Ing. Tomáš Srb tel. 257 085 417, e-mail tomas.srb[zavinac]m[tecka]cr.cz nebo Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu - oddělení státní památkové péče, PhDr. Milada Nováková, tel. 461 653 460, e-mail milada.novakova[zavinac]litomysl[tecka]cz

Žádosti na výše uvedený program s povinnými přílohami přijímá osobně Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, v termínu do 28. února 2018 na následující adrese:
Městský úřad Litomyšl, Purkyňova 918, Litomyšl.

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2017 v rámci státní finanční podpory z výše uvedeného programu účelový finanční příspěvek na obnovu domu v Lanškrounské ulici č.p. 381 (Svitavané jej znají jako bývalou Národní frontu či později jako Kavárnu Junior) ve Svitavách v celkové výši 241.000 Kč.

Více informací najdete v přiloženém dokumentu.

 

Milada Nováková

Vložila: Lucie Macášková