Místní akční skupina Svitava připravuje výzvy na rok 2018

07Úno2018

Pro rok 2018 připravuje Místní akční skupina Svitava vyhlásit 5 výzev, a to na aktivity z Operačního programu Zaměstnanost, z Programu rozvoje venkova a z Integrovaného regionálního operačního programu. Výzvy se týkají následujících oblastí:

 

Operační program Zaměstnanost

Výzva:

Datum vyhlášení a ukončení příjmu žádostí:

Podporované aktivity:

3. Výzva MAS Svitava – OPZ – Sociální podnikání I.

 

Alokace: 3 mil. Kč

12. 3. 2018

1. 6. 2018

Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

 

Program rozvoje venkova

Výzva:

Datum vyhlášení a ukončení příjmu žádostí:

Podporované aktivity:

PRV 2/2018

 

Alokace: 6,2 mil. Kč

31. 3. 2018*

5/2018*

Podpora zemědělských podnikatelů

Technika pro lesní hospodářství

Rekreační funkce lesa

Protipovodňová prevence v lesích

 

Integrovaný regionální operační program

Výzva:

Datum vyhlášení a ukončení příjmu žádostí:

Podporované aktivity:

MAS SVITAVA – IROP – Bezpečná doprava

 

Alokace: 4,7 mil. Kč

7/2018*

9/2018*

Bezpečnost dopravy, cyklodoprava

MAS SVITAVA – IROP – Bezpečnost v území MAS

 

Alokace: 5,4 mil. Kč

7/2018*

9/2018*

Stanice integrovaného záchranného systému

MAS SVITAVA – IROP – Podpora vzdělávání

 

Alokace: 3,9 mil. Kč

7/2018*

9/2018*

Infrastruktura základních škol

 

* plánované termíny

 

Jedná se o předběžné informace, které mohou být aktualizovány, viz web MAS: www.massvitava.cz. Pro sjednání konzultační schůzky se můžete obracet na manažery MAS: Petr Škoda, DiS., tel.: 725 925 454 a Mgr. Veronika Košťálová, tel.: 602 554 458 nebo na email massvitava[zavinac]unet[tecka]cz.

 

Vložila: Lucie Macášková